Wtyczka SmartSDI dla programu QGIS do pobierania danych z ewidencji gruntów i budynków

Dane pobierane są z serwera firmy Geo-System i pochodzą z usług sieciowych publikowanych przez powiaty. Aktualizacja danych odbywa się w cyklu cotygodniowym.
Wtyczka jest obecnie w fazie testowej i pozwala na pobranie max 1000 obiektów w ramach jednego zapytania oraz ma dzienne ograniczenie 10 000 obiektów z jednego adresu IP.
W przypadku uwag, propozycji albo chęci wykorzystania wtyczki na szerszą skalę prosimy o kontakt mailowy: geo-system@geo-system.com.pl

Zespół Geo-System Sp. z o.o.
 1. Pobierz wtyczkę

  smartsdi.zip

  wersja 0.4 (02.11.2023)
 2. Instalacja

  W QGIS otwórz menu WtyczkiZarządzanie wtyczkami...Instaluj z pliku ZIP, następnie wskaż pobrany w poprzednim kroku plik ZIP i kliknij przycisk Zainstaluj wtyczkę
 3. Pobieranie danych

  Otwórz menu WektorSmartSDIPobierz działki i budynki,
  ustaw widok, zaznacz warstwy (działki, budynki) i kliknij OK, by pobrać dane dla aktualnego widoku.

  Możliwe jest także pobranie danych przecinających się z warstwą liniową lub powierzchniową dodaną wcześniej przez użytkownika