Wtyczka SmartSDI dla programu QGIS do pobierania danych z ewidencji gruntów i budynków

Dane pobierane są z serwera firmy Geo-System i pochodzą z usług sieciowych publikowanych przez powiaty. Aktualizacja danych odbywa się w cyklu cotygodniowym.
Wtyczka jest obecnie w fazie testowej i pozwala na pobranie max 1000 obiektów w ramach jednego zapytania oraz ma dzienne ograniczenie 10 000 obiektów z jednego adresu IP.
W przypadku uwag, propozycji albo chęci wykorzystania wtyczki na szerszą skalę prosimy o kontakt mailowy: geo-system@geo-system.com.pl

Zespół Geo-System Sp. z o.o.

Wtyczka dostępna jest w oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS

  1. Instalacja

  2. Pobieranie danych