SmartSDI - Narzędzie wygodnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług

Wszystkie dostępne w kraju dane przestrzenne i związane z nimi usługi sieciowe, pozwalające na komfortowe korzystanie z danych, tworzą infrastrukturę danych przestrzennych ang. Spatial Data Infrastructure (SDI) .
Serwis, który oddajemy Państwu do dyspozycji będzie udostępniał i automatyzował najważniejsze funkcjonalności dotyczące wykorzystania dostępnej infrastruktury danych przestrzennych, głównie w zastosowaniach komercyjnych, ale wiele elementów będzie miało również charakter ogólnodostępny.

Zapraszamy do korzystania
Zespół SmartSDI


 1. Usługi bezpłatne

 2. 1. Walidator powiatowych usług WMS/WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
 3. 2. Ocena jakości powiatowych usług WMS
 4. 3. Ocena jakości powiatowych usług WFS
 5. 4. Geokodowanie (lokalizacja) działek ewidencyjnych (do 1000 pozycji)
 6. 5. Wtyczka QGIS - pobieranie działek, budynków i adresów
 1. Usługi odpłatne

 2. 1. Raport dla działki ewidencyjnej
 3. 2. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej"
 4. 3. Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą
 5. 4. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą"
 6. 5. Geokodowanie (lokalizacja) działek ewidencyjnych (pow. 1000 pozycji)
 7. 6. Zakup abonamentu do usługi "Moje nieruchomości"

Geo-System © 2023