SmartSDI - Narzędzie wygodnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług

Wszystkie dostępne w kraju dane przestrzenne i związane z nimi usługi sieciowe, pozwalające na komfortowe korzystanie z danych, tworzą infrastrukturę danych przestrzennych ang. Spatial Data Infrastructure (SDI) .
Serwis, który oddajemy Państwu do dyspozycji będzie udostępniał i automatyzował najważniejsze funkcjonalności dotyczące wykorzystania dostępnej infrastruktury danych przestrzennych, głównie w zastosowaniach komercyjnych, ale wiele elementów będzie miało również charakter ogólnodostępny.

Zapraszamy do korzystania
Zespół SmartSDI


  1. Usługi bezpłatne

  2. 1. Walidator powiatowych usług WMS/WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
  1. Usługi odpłatne

  2. 1. Raport dla działki ewidencyjnej
  3. 2. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej"
  4. 3. Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą
  5. 4. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą"
  6. 5. Geokodowanie (lokalizacja) działek ewidencyjnych
  7. 6. Zakup abonamentu do usługi "Moje nieruchomości"

Geo-System © 2022