SmartSDI - Narzędzie wygodnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług

Wszystkie dostępne w kraju dane przestrzenne i związane z nimi usługi sieciowe, pozwalające na komfortowe korzystanie z danych, tworzą infrastrukturę danych przestrzennych ang. Spatial Data Infrastructure (SDI) .
Serwis, który oddajemy Państwu do dyspozycji będzie udostępniał i automatyzował najważniejsze funkcjonalności dotyczące wykorzystania dostępnej infrastruktury danych przestrzennych, głównie w zastosowaniach komercyjnych, ale wiele elementów będzie miało również charakter ogólnodostępny.

Zapraszamy do korzystania
Zespół SmartSDI


 1. Usługi bezpłatne

 2. 1. Walidator powiatowych usług WMS/WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków
 3. 2. Ocena jakości powiatowych usług WFS
 4. 3. Geokodowanie (lokalizacja) działek ewidencyjnych (do 1000 pozycji)
 1. Usługi odpłatne

 2. 1. Raport dla działki ewidencyjnej
 3. 2. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej"
 4. 3. Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą
 5. 4. Zakup abonamentu "Raport dla działki ewidencyjnej z archiwalna ortofotmapą"
 6. 5. Geokodowanie (lokalizacja) działek ewidencyjnych (pow. 1000 pozycji)
 7. 6. Zakup abonamentu do usługi "Moje nieruchomości"

Geo-System © 2022